duminică, 29 ianuarie 2012

Măsura iubirii

 
   
 
 Tu cum măsori iubirea ce ai putea să dai  
 În lumea ta îngustă, unde uitat e zborul ?  
 Răspunse blând poetul, cu rimele în grai,  
 Cu gândul dus departe, el veșnic visătorul :  
   
 « Aș număra secunde trăite fără ea  
 Și-n fiecare clipă ce trece în zadar  
 Și frunzele și iarba mereu aș întreba  
 De ce un veac îmi pare un vis venit prea rar ?»  
   
 Am întrebat soldatul cel dârz în toate cele :  
 « Iubirea îmi e spada și sângele vărsat,  
 Cel pentru libertate, când țara-n clipe grele-  
 Iubirea cea mai mare-de pază m-a chemat !»  
   
 Pe filozof găsit-am departe-n lumea lui,  
 El ca o lumânare sub soarele arzând :
 « De-ar folosi  aceasta nu știu nici cum, nici cui,  
 O trecere e viața și-un dor din când în când !»  
   
 La căpătâi de veghe copilului plăpând  
 O mamă în suspine își duce traiul greu ,  
 « Eu doar aștept fărâma Stăpânului, zicând :  
 Mărire Ție Doamne, Părinte bun al meu !»
 
 

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Jertfa

 
   
 
 
 Astăzi,fără teamă, pradă renunțării  
 Îmi aduc făptura jertfă pe-un altar  
 Peste care umbra lungă-a disperării  
 Mai presară-n taină stropii de amar.  
 
 Pe altarul unei zeități păgâne  
 Voi aduce jertfă arderea de tot  
 Până ce din mine nu va mai rămâne  
 Decât tânguirea, când n-am să mai pot.  
   
 Nu-i prea mult, îmi pare, pentru câte rele  
 Am făcut în viață și cât am greșit,  
 Poate, îndurate, ploile-or să spele  
 Amintirea clipei de a fi trăit.  
   
 Tu să nu îți cauți neagra ta năframa,  
 Ie înflorată, doar atât să porți,  
 Șterge cu-o privire chipul meu din ramă  
 Ca să uiți degrabă lumea celor morți.  
   
 Mai târziu, în toamnă, când vei vrea anume  
 Să-ți aduci aminte că m-ai cunoscut,   
 Să-mi împrăștii tandru, peste-ntreagă lume,  
 Pe-nserat, cenușa trupului de lut…
 
 

Un strop

 
   
 
 Am luat un strop din marea cea albastră  
 Și bine am voit să-i fie lui  
 Atunci când l-am lăsat să se-ncălzească  
 În vară, sub dogoarea soarelui.  
   
 O clipă doar mai mult de l-am ținut  
 În palma-ntinsă, parcă înspre rugă,  
 Că inspre nicăieri a dispărut  
 Și m-am mirat unde-a putut să fugă.  
   
 Uimit, credeam că s-a putut ascunde  
 Mult mai adânc în cutele din palmă,  
 Însă privind cum zbuciumate  unde  
 Mă biciuiau cu stropi, ca o sudalmă,  
   
 Am înțeles deplina tragedie  
 Și gestul fără rost ce-am săvârșit:  
 În mare doar, precum în veșnicie,  
 E stropul un întreg și-i fericit.  
   
 Tot astfel, tu, de-ai să renunți la mine  
 Ai fi întreagă, fără-asemănare,  
 Dar de ar fi să mă desprind de tine  
 Eu am să pier că stropul cel din mare.
 
 
 
 
 
 

vineri, 27 ianuarie 2012

Eu-altcineva

 
   
 
 La vară voi veni din nou, știi bine,  
 E legea firii să revin mereu,  
 Nu pentru noi, acel ce mai revine,  
 Deși ai vrea să crezi, nu mai sunt eu  
   
 Ci doar un zbor uiat de păpădie  
 În seara trist-a unui alt destin,  
 Am să îți las întreaga bucurie  
 De-a mă privi atunci când am să vin.  
   
 Și amăgirea că din nou, spre seară,  
 Or să ne ningă iarăși flori de tei,  
 Apoi înfiorați ca-ntaia oară,  
 Să pierdem șirul pașilor pe-alei.  
   
 Într-un târziu, cândva, spre dimineață,  
 Să te trezești din visul cel mai crunt, 
 Și când strivești o lacrimă pe față  
 Ai să mă vezi atunci așa cum sunt.  
   
 Cu mâna-ntinsa, ca o mângâiere,  
 Să-mi faci un semn ușor că pot pleca,  
 Să iau cu mine-treaga ta durere  
 De a mă fi văzut altcineva…
 
 

miercuri, 25 ianuarie 2012

Două jumătăți

 
 
 
 Ca două jumătăți ce se atrag  
 Spre a-mplini destinul ce li-i scris, 
 Noi răsfiram al clipelor șirag,  
 Că suntem prinși în jocul interzis. 
   
 Degeaba rugă înălțăm spre cer,  
 Degeaba îndurare mai cerșim,  
 Un zeu ne-a `mpodobit cu flori de ger  
 Și nu îi pasă dacă ne iubim.  
   
 Însingurați în clipe de răgaz,  
 Când mai dorim din veșnicie-un strop,  
 Din lacrima prelinsa pe obraz  
 O să se nască-n lume greu potop.  
   
 Ne căutăm în zborul neștiut,  
 Pe-o rază unde visul n-are țel, 
 Doar două jumătăți de la-nceput  
 Ce nu se regăsesc, o ea și-un el.  
   
 Ce mare-i ne`mplinirea, acum când înțeleg  
 Că azi am fi alături, de am fi fost…intreg…
 
 

Nenegări

 
 
 
 Tu nepărtaș să-mi fii în nevorbire  
 Când necreate umbre mai tresar,  
 Un mire condamnat la nenuntire  
 Și la neșansa unui vis amar. 
   
 Din necuvinte să îți țeși ursita 
 Atunci când neiubirile te dor, 
 Tu simplu trecător spre ne-mplinita  
 Eternitate, ca un nefior.  
   
 Apoi din nerostita întrebare 
 Să-ți faci un țel, nerobilor destin, 
 Nebănuita lumii nechemare  
 În pieptul tău prefă-o în nechin. 
   
 Nestingerea scânteii să te-ndrume  
 Când vei umbla pe căi de nelumină,  
 Silabisind nevisele postume  
 Mă fă părtaș la starea-ți nedivină.  
 
 Și nenegând întreagă nedorința  
 În urmă să rămană…neființa…
 
 

miercuri, 18 ianuarie 2012

Plângeri

   
 
 
 Învață-mă să plâng, dar nu așa,  
 Ca un răsfăț, sau ca o simplă toană,  
 Ci ca și cum o lume m-ar durea  
 Chinuitor, când sufletul e-o rană.
     
 Învață-mă să plâng, sfâșietor,  
 Precum o mamă ce odoru-și plânge 
 Când prea devreme trece-n alt decor,  
 Cu disperate lacrimi mari, de sânge.  
   
 Învață-mă să plâng, înspăimântat  
 Că au să-mi sece mările-nserarii,  
 Că în curând și eu voi fi plecat  
 La sărbătoarea umbrelor uitării.  
   
 Învață-mă să plâng, dar mai curând,  
 Nu este timp de vorbe sau de vise,  
 Apoi pe ochii-ti incă lăcrimând  
 Să se aștearnă frunzele ucise.  
   
 Răbdare n-am, din traiul meu nătâng  
 Să pot pleca, învață-mă să plâng…
 
 

joi, 12 ianuarie 2012

Alungări din iarnă

 
   
 Am încercat zadarnic să te-alung  
 Din mine și din iarna fără soare,  
 Căci renășteai ca un ecou prelung  
 În pieptul meu cu-o mistică ardoare.  
   
 Am ars prea mult, zăpezile mi-s scrum
 În acest colț de lume vinovată  
 Și sub povara iernii de acum  
 N-am să mai fiu precum eram odată.  
   
 Dar tu rămâi mereu ca la-nceput,  
 O îngerească ființă de lumină,  
 Dă-mi grea povara de a fi crezut  
 Că vei rămâne veșnic o străină.  
   
 Nu crede albul iernii ce-a mințit  
 Că fără pată sunt în lume toate,  
 De nu pot eu, m-alungă însutit  
 Spre împlinirea vieții necreate.  
 
 Din iarna asta fără de scăpare,  
 Biet rob supus uitărilor străine,  
 N-am să alung, grea, clipa care doare,  
 Ci, fără teamă, mă alung pe mine.
 
 

luni, 9 ianuarie 2012

Alungă-mă din lume

 
 
   
 
 Acum în iarna asta, fără teamă,  
 Zidește-mă în omul de zăpada,  
 Apoi tristețea lumii-ntregi o cheamă  
 În pieptul meu, s-aducă multă roadă.  
   
 Ia spinii umbrei și rănește-mi zborul,  
 Aruncă-mă din cerul înstelat  
 Să simt că pe pământ, eu, muritorul,  
 Nimic nu sunt și nici n-am existat.  
   
 Ascunde-mă curând, dar fără ură,  
 De visul rătăcit ce n-are rost,  
 Îngroapă-mă adânc sub munți de zgură  
 Ca nimeni să nu știe de am fost.  
   
 Și cu iubirea pură, infinită,  
 Să mângâi tandru amintirea mea,  
 Mințindu-te, să crezi c-ai fost iubită  
 Și-atunci povara nu-ți  va mai fi grea.  
   
 Atât îți cer, dar astăzi, ca și cum  
 Acestea toate nu ar fi de-ajuns,  
 Pe-altarul tău să mă prefaci în scrum  
 Și să mă-mprăștii-n lume pe ascuns…
 
 

miercuri, 4 ianuarie 2012

Aproape toamnă

 
 
 
 
 
 e-aproape toamnă, încă mai aștept
 
 prin fulgii mari lumina să se cearnă,
 
 mă dor ucise frunze, e nedrept
 
 că toamna asta vine dinspre iarnă.
 
 
 
 e-aproape toamnă, ce mai știi de vara
 
 când iarna îți părea mult prea departe ?
 
 eu cred că s-a pierdut atunci, în seara
 
 cu-nstrăinări și amăgiri deșarte.
 
 
 
 e-aproape toamnă, vindecă-mi tăcerea
 
 cu amintiri și șoapte-nzăpezite,
 
 vezi, ghioceii-și strigă azi durerea
 
 de-a rătăci prin clipe risipite.
 
 
 
 e-aproape toamnă, necreate zboruri
 
 prin răvășitu-ți suflet dau năvală,
 
 ascunzi zadarnic lacrimi după storuri
 
 căci inima rămâne pururi goală.
 
 
 
 mai cade doar o frunză, când și când,
  
 e-aproape toamnă azi.. și prea curând…